Πληροφορίες για πιλότους, ιπτάμενους συνοδούς και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Στην περίπτωση των επαγγελματιών πιλότων, γνωστών ως πιλότων Τάξης 1 (Class 1) η πρώτη ιατρική εξέταση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας - Π. Κανελλοπούλου 3, 11525 Αθήνα.

Για τους ερασιτέχνες πιλότους, Τάξης 2 (Class 2, υπερέλαφρα αεροσκάφη και ελικόπτερα), αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στη σχολή σας και ξεκινήσετε τα μαθήματά σας θα ενημερωθείτε ότι χρειάζεται να διαθέτετε Πιστοποιητικό Υγείας, γνωστό και ως Medical Certificate, που να πιστοποιεί την καλή σας υγεία ώστε να μπορείτε να ασκείτε απρόσκοπτα το χόμπυ σας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο Αεροπορικό Ιατρό από την Υ.Π.Α. και να πραγματοποιήσετε την εξέταση σας στο ιατρείο του.

Οι Ιπτάμενες συνοδοί και Φροντιστές μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν με εξουσιοδοτημένο Αεροπορικό Ιατρό και να ολοκληρώσουν την διαδικασία έκδοσης Αρχικού Ιατρικού Πιστοποιητικού μαζί του και φυσικά να ανανεώσουν το Πιστοποιητικού τους, όποτε χρειάζεται.

Οι Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπάγονται στην περίπτωση των επαγγελματιών πιλότων. Ομοίως, για την αρχική τους εξέταση πρέπει να απευθυνθούν στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), ενώ για την εκάστοτε ανανέωση μπορούν να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένο Αεροπορικό Ιατρό από την Υ.Π.Α.

Στο ιατρείο μας μπορείτε να καλέσετε οποτεδήποτε επιθυμείτε και να ορίσετε ένα ραντεβού με τη γραμματεία για την αρχική εξέτασή σας. Θα προσέλθετε στο προγραμματισμένο σας ραντεβού, θα υποβληθείτε στην κλινική εξέταση που χρειάζεται και θα αποχωρήσετε έχοντας το Πιστοποιητικό σας στα χέρια σας. 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Η ανανέωση του Πιστοποιητικού ποικίλλει ανάλογα με το Πτυχίο του κάθε πιλότου και με την ηλικία του. Για τους μεν επαγγελματίας η ανανέωση γίνεται κάθε χρόνο μεχρι την ηλικία των 60 ετών ενώ μετά τα 60 έτη ανά 6 μήνες. Για τους ερασιτέχνες κάθε 5 χρόνια μέχρι τα 40 έτη, κάθε 2 χρόνια από 40-49 ετών και από 50 ετών και άνω ανά 1 έτος.

Για Ιπτάμενες συνοδούς/φροντιστές και Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας μέχρι την ηλικία των 40 ετών η ανανέωση γίνεται κάθε 2 έτη και μετά τα 40 ανά 1 έτος.

Φυσικα, στην περίπτωση κάποιου ιατρικού προβλήματος που πιθανά να παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της ζωής ενός Ιπταμένου (από απλή ωτίτιδα, ένα κάταγμα οστού έως κάποιο έμφραγμα) θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνεται στον Αεροπορικό ιατρό. Αναλόγως της ιατρικής κατάστασής του δύναται να διαμορφωθεί και η ισχύς του Πιστοποιητικού Υγείας. Η ισχύς επανέρχεται φυσιολογικά μετά την αποκατάσταση της υγείας του ιπταμένου.

Στην περίπτωση ανανέωσης του Πιστοποιητικού Υγείας η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε πρόκειται για Ιπτάμενο Τάξης 1 (ATPL, CPL) είτε Τάξης 2. Ορίζετε ένα ραντεβού με τη γραμματεία για την εξέτασή σας, προσέρχεσθε στο ραντεβού και φεύγετε έχοντας το Πιστοποιητικό σας.